Zapis na półkolonie dla dzieci od 6 do 12 roku życia

Promocja rodzinna

Zniżka w przypadku uczestnictwa rodzeństwa oraz przy wykupieniu więcej niż jednego turnusu